سبد خرید

 

خدمات

 

عمده فعالیت های شرکت بینا صنعت ویرا در حوزه بینایی ماشین

بینایی ماشین در حوزه وسیعی از صنایع کاربرد دارد که از بارزترین آنها می توان به بازرسی خودکار مبتنی بر تصویربرداری، هدایت ربات های صنعتی، کنترل کیفی خطوط تولید و غیره اشاره کرد. در ادامه برخی از حوزه هایی که شرکت بینا صنعت ویرا در آنها فعالیت دارد، معرفی شده اند.

فرآیند
فرآیند کاری ما

نحوه انجام پروژه توسط بینا صنعت

شرکت%20بینا%20صنعت%20ویرا
01
شرکت%20بینا%20صنعت%20ویرا

انتخاب پروژه

02
شرکت%20بینا%20صنعت%20ویرا

تحلیل پروژه

03
شرکت%20بینا%20صنعت%20ویرا

اجرای طرح

04
شرکت%20بینا%20صنعت%20ویرا

تحویل نتیجه